bn1.gif bn2.gif bn3.gif bn4.gif bn5.gif bn6.gif bn7.gif bn8.gif bn9.gif
kivon2.gif kivon1.GIF
bne18.gif bne22.gif bne23.gif bne25.gif bne24.gif bne26.gif bne27.gif bne28.gif bne29.gif bne30.gif bne31.gif bne32.gif bne35.gif bne36.gif
יברכך השם וישמרך: יאר השם פניו אליך ויחנך: ישא השם פניו אליך וישם לך: שלום
shofar-2.jpg moseha-1.jpg yaova.jpg moseha-2.jpg shofar-1.jpg
ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל - תהלים: קיח... עושה השלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ונאמר אמן.. ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה .. שמחנו השם באליהו הנביא עבדך.. ובמלכות בית דוד משיחך,ברוך אתה השם מגן דוד.. אמן

...

...

...

...

wer10.BMP wer20.BMP wer30.BMP wer40.BMP wer50.BMP wer60.BMP wer70.BMP
bnim45.gif bnim47.gif bnim49.gif bnim50.gif bnim51.gif bnim52.gif